Mehmet Mesut ÇAKMAK
Başkan

İbrahim Halil DAYIOĞLU
Başkan Yardımcısı

Mesut ACAR
Başkan Yardımcısı

Nizamettin YILMAZ
Sayman Üye

Engin Müderris FEDAİOĞLU
Sekreter Üye

Hasan ÖZMERMER
Üye

Ebedin ERGÜN
Üye

Sedat SEZER
Üye

Bilal ÖZBAY
Üye

İbrahim Halil BÜKÜN
Üye

Abdulkadir SAATÇI
Üye

Ömer USLU
Üye

Mehmet Fatih ÖZUFACIK
Üye

HAKAN KURT
Genel Sekreter