MİSYONUMUZ
Üyelerimize, dolayısıyla sektörümüze, amaç ve yön vermek,
Sektörümüzün sorunlarını tespitle ortadan kaldırılması yönünde çaba göstermek,
Geçmişe değil, geleceğe odaklanan ancak geçmiş tecrübelerin ışığından yararlanan bir politikayı benimsemek,
Küreselleşen ekonomide yurt içi ve yurt dışı etkinliği büyütmek ve yaymak,
Etkinlik ve hizmetlerin yürütülmesinde doğayı, çevreyi, kurumsal ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek
Yenlikçi, katılımcı, paylaşımcı, girişimci, yaratıcı ve ekip çalışmasına önem veren bir sektör kültürü oluşturmak,
Verimi artırmak, verimi artıran, emeği azaltan, madde ve insan kaynaklarını kontrol eden, çatışmayı en aza indiren, dayanışmayı en yükseğe çıkaran, bireysel çatışmaları azaltan bir felsefe benimsemek.