Derneğimizin Faaliyetleri ve Amacı

1- Un sanayinin planlı bir düzende kalkınması, yaygınlaştırılması ve uygarlaştırılmasına yardımcı olmak, işbirliği içinde sosyal ve mesleki ihtiyaçları karşılayarak, sektörün gelişmesini sağlamak,
2- Bölgesel un, buğday ve yan ürün fiyatlarının her hafta tespit edilerek duyurulması,
3- Un ve buğday ihalelerinin duyurulması,
4- Genişletilmiş Sektör Toplantıları düzenlemek,
5- TUSAF ve bölge derneklerinin düzenlediği kongreleri duyurmak ve katılmak,
6- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınan sertifika başvurusunu yapmak,
7- Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan lisans başvurusunu yapmak,
8- Türk Patent Enstitüsünden alınan marka başvurusunu yapmak,
9- Türk Standartları Enstitüsü’nden alınan kalite belgelerinin eğitimini düzenlemek,
10- KOSGEB ile ortak vasıflı elaman yetiştirmeye yönelik çalışmalar ve toplantılar,
11- MEB ile ortak vasıflı elaman yetiştirmeye yönelik çalışmalar ve toplantılar,
12- Güncel sorunların çözümüne ilişkin kamu ve kuruluş nezdinde başvurular,
13- Hasat döneminde her hafta dernek merkezinde kahvaltılı sohbet toplantısı düzenlemek,
14- Her yıl geleneksel iftar yemeği düzenlemek,
15- Her yıl ramazan ayında yoksul ailelere dağıtılmak üzere bölgeye un yardımı yapmak,
16- Ülkemizde ve diğer ülkelerde yaşanan doğal afetlerden etkilenenlere un yardımı yapmak,
17- Sektör ile alakalı fuarlara katılmak veya yararlı fuarların tanıtımı yapmak,
18- Derneğimize başvuruda bulunan mühendis ve teknikerleri üye firmalarımız bünyesinde istihdam ettirmek,
19- Üyelerinin genel ihtiyaçlarının tayin ve tespit edilerek sağlanması, her türlü ithalat, ihracat ve kredi ile ilgili sorunlarının çözümlenmesi için mesleği ile ilgili diğer özel kuruluşları ile, ilişkiler kurarak, inceleme, izleme, koordinasyon sağlamak.

1986-2010 tarihine kadar derneğimiz Olağan Genel Kurul Toplantılarını 2 yılda bir Mart ayı içerisinde yapmaktaydı. Ancak; 2010 Mart ayında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında tüzük değişikliğine gidilmiş ve Olağan Genel Kurul Toplantılarının 3 yılda bir Mart ayında yapılması kararlaştırılmıştır.
Derneğimiz 1984 yılında Gaziantep’te kurulmuş ve ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında Özun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nden Sn. Özaydın Özmen dernek başkanlığı görevini almıştır. Sn. Özaydın Özmen 1984-1994 yılları arasında görevini sürdürmüştür.
1994 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Omarsan Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nden Sn. Ömer Çelik dernek başkanlığı görevini almış ve Sn. Ömer Çelik 1994-2000 yılları arasında görevini sürdürmüştür.
2000 yılında yapılan Olağan Genel kurul Toplantısında Özmen Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nden Sn. Erhan Özmen dernek başkanlığı görevini almış ve bu görevini halen yürütmektedir. Olağanüstü bir durum olmaması halinde Sn. Erhan Özmen başkanlığındaki mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimiz E.Müderris Fedaioğlu, Ekrem Duyan, Hasan Özmermer, Mesut Acar, İbrahim Halil Dayıoğlu, Ebedin Ergün, Nizamettin Yılmaz, Bilal Özbay, Ahmet Çakmak, Ömer Aydıngüler, İbrahim Halil Bükün ve Abdulkadir Saatçı 2022 Mart ayına kadar görevlerini sürdüreceklerdir.
Dernek Genel Sekreterliğine 1986 yılında başlayan Sn. Ahmet Durmuş 2009 yılının Ocak ayında dernekten ayrılması ile birlikte 2009 yılının Ocak ayında Sn. Nevzat Olğun Genel Sekreterliği görevine başlamıştır. 2009 ile 2016 Şubat ayına kadar Sn. Nevzat Olğun Genel Sekreterlik görevini başarıyla yapmış ve görevini 2016 Şubat ayından itibaren Sn. Cemal Bilgin’e teslim etmiştir. Sn.Cemal Bilgin Genel Sekreter olarak halen devam etmektedir.

 

DERNEK BİLGİLERİ
Ünvan : Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD)
Kuruluş : 1984
Adres : Sanayi Mah. 60092 Nolu Cad. Buğday Pazarı Sitesi 6. Blok No : 27/28 Gatem/GAZİANTEP
Telefon : 0342 238 17 62 – 238 17 63
Faks : 0342 238 17 35
E-mail : info@gusad.org.tr
Web Adresi : www.gusad.org.tr
Başkan : Mehmet Mesut ÇAKMAK
Genel Sekreter :Hakan KURT